برندها

اگر تنوع تعداد محصولات گروه بازرگانی اطلس تحت عنوان برند تازه تاسیس تیوانرا با 18 ماه که از ورودش به بازار می گذرد بررسی کنیم ، تلاش ، پشتکار و دقت این برند در ارائه بهترین محصولات کاملا ملموس است .

اگر تنوع تعداد محصولات گروه بازرگانی اطلس تحت عنوان برند تازه تاسیس تیوانرا با 18 ماه که از ورودش به بازار می گذرد بررسی کنیم ، تلاش ، پشتکار و دقت این برند در ارائه بهترین محصولات کاملا ملموس است . وجود بیش از 280 نوع محصول که هرکدام با دسته بندی های مختلف رقمی بسیار بالاتر از این خواهد بود ، نشان از برندی می دهد که آمده است تا بماند . مدیریت چنین روند سریع و قدرتمندی چنان نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت .

توجه به کیفیت و کنترل روند تولید محصولات و ساز و کار ورود و پخش آنها در بازار ، مهارت مدیریتی فوق العاده ای را می طلبد که گروه اطلس تا به امروز به خوبی ازپس آن برآمده است .

ویژگی های اعمال شده
جستجوی پیشرفته